Pomagamy
Powrót
;

Działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności

Jesteśmy firmą zaangażowaną społecznie i wspieramy finansowo organizacje działające na rzecz pomocy humanitarnej takie jak Polska Akcja Humanitarna i Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją ASIA.

Wdrażamy strategię CSR w działaniu naszej firmy poprzez realizację Agendy ONZ 2030 – Cele Zrównoważonego Rozwoju. Część zysków naszej firmy przeznaczamy na walkę z ubóstwem i eliminacje głodu za pośrednictwem organizacji humanitarnych.


Dalsze informacje: